MENU
Aula_close Layer 1

ADL

ADL er en forkortelse for ”almindelig dagligdags livsførelse” og har det overordnede formål, at eleverne tilegner sig færdigheder, der kan hjælpe eleverne til en så høj grad af selvstændighed som muligt. 

Det er et fag, der favner meget bredt og kan indeholde emner som: social læring, dvs.  læren om at forstå sig selv og andre mennesker, hvordan man begår sig i relationer, hvordan man køber ind, laver mad, sorterer vasketøj, spiser, klæder sig på, samt mange flere emner. Fælles for emnerne er, at de har relevans og også er mulige målsætninger på længere sigt. Det er med andre ord vigtigt, at eleverne bliver så dygtige, som de kan.

Vi tror på, at jo mere selvstændighed en elev oplever, jo mere selvværd vil han/hun føle og dermed få mod på nye udfordringer.

ADL

På Rosenvængets Skole er eleverne meget forskellige og har derfor også meget forskellige udfordringer. Den konkrete udformning af ADL-undervisning vil derfor variere og vil ofte også indgå som en del af anden undervisning, for eksempel integreres et emne som af- og påklædning og badning i såvel svømning som idræt.

Det enkelte team fastlægger det konkrete indhold i klassens ADL-undervisning. Dette vil ske ud fra teamets vurdering af såvel det enkelte barns som klassens samlede behov. Derudover vil forældres vurdering og medinddragelse spille en vigtig rolle i planlægningen.