Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

SFO

SFO på Rosenvængets Skole

SFO’en på Rosenvængets Skole er en mulighed for alle elever uanset klassetrin.

Tilmelding til SFO’en sker gennem skolens kontor. De aktuelle priser findes på viborg.dk

Fra og med skoleåret 2022-23 vil skolens pasningstilbud være åbent i alle ferieperioder.

Rosenvængets Skole følger kommunens almindelige åbne og lukkedage, som det fremgår af viborg.dk.

 

Lukkedage og nødpasning i skoleferier:

https://viborg.dk/service-og-selvbetjening/skole-og-uddannelse/sfo-og-fritidsklub/ferie-og-lukkedage-i-sfo-og-fritidsklub/

SFO'erne er åbne alle hverdage på nær 3 uger i sommerferien.

  • I 2024 er der lukket i uge 28, 29 og 30. 

Der er også lukket i dagene mellem jul og nytår, fredagen efter Kr. Himmelfartsdag, Grundlovsdag og den 24. og 31. december.

Der vil være nødpasning i en SFO i ugerne 28, 29 og 30 samt dagene mellem jul og nytår. Dog ikke den 24. og 31. december. 

Hvis skolen har ferielukket, men SFO'en holder åbent, kan børn med en SFO-morgenplads bruge pladsen fra SFO'en åbner og til den tid, hvor skoledagen normalt begynder.

Børn med SFO-eftermiddagsplads må på lukkedage bruge pladsen fra start af normal skoletid til lukketid i SFO'en.

 

Ferieperioder:

For at benytte SFO’en i ferie perioder, er det en forudsætning at, eleven er tilmeldt SFO’en inden tilmeldingsfristen udløber. Fristerne ses i tabellen nedenfor.

 

Nødpasning for elever på Rosenvængets Skole:

I nødpasnings perioder samles SFO’en på tværs af afdelinger. Eleverne vil derfor møde andre elever end de almindeligvis er sammen med, og ligeledes vil eleverne træffe voksne fra andre afdelinger. Vi kan derfor ikke garantere, at eleverne befinder sig i kendte omgivelser og ej heller med kendte voksne. Der kan blive tale om, at Rosenvængets SFO afholdes sammen med almenskolernes nødpasningstilbud. I nødpasningsperioder, vil der altid være medarbejderne som er ansat på Rosenvængets Skole.

 

Tilmelding til ferieperioder:

Link til skoleårets ferier: https://viborg.dk/service-og-selvbetjening/skole-og-uddannelse/skole/skolernes-ferier-og-fridage/

På Rosenvængets Skole er der særlige frister for tilmelding til feriepasning og nødpasning.

Da vi er en specialskole, sker tilmelding til ferieperioder ikke på samme måde som i almenskolens SFO.

Tilmeldingen sker meget tidligere, og foregår på en måde der tager hensyn til eventuel buskørsel. Fristen for sidste tilmeldingsdag bestemmes af vores busselskaber samt ferievarsling af medarbejdere.

Når tilmeldingen til ferie-SFO bliver åben, annonceres det på overblik i Aula. Tilmeldingen er åben i ca. 2 uger, og udløber i fredag i nedenstående uger. Det er altid muligt at se de konkrete ferie- og lukkedage for indeværende skoleår på skolens kalender.

 Forventede Tilmeldingsfrister:

Ferie:

Tilmeldingsperioder:

Efterårsferien

Fra midt august til slut i august

Jul og nytår

Fra start oktober til start i oktober

Vinterferien

Fra midt i december til skolestart efter nytår

De 3 dage før påske

Februar

Sommerferien

Start i februar til slut februar

 
Kørsel på skoledage:

Hvis eleven er bevilget kørsel til skole på skoledage, vil denne også gælde kørsel til og fra SFO.

OBS! Kørsel i skoleferier:

Såfremt der er behov for kørsel i ferieperioderne, kan forældre søge om kørselsbevilling gennem sagsbehandler.