MENU
Aula_close Layer 1

PLC

Pædagogisk Læringscenter (PLC) består af en PAS konsulent og tre ASK, tale- og Kommunikationsvejledere. (ASK står for Alternativ Supplerende Kommunikation)

 • Vi arbejder ud fra et mesterlære og sidemands-oplæringsprincip. Vi er hver især tilknyttet en afdeling på skolen, hvor vi har vores daglige gang. Det vil sige, at en del af vores timer ligger ude hos eleverne, hvor vi deltager og støtter op omkring den specialpædagogiske opgave. Herudover tilbyder vi i PLC undervisning på hold og sparring inden for en række områder.
 • Vi laver også efter ønske fra netværket meningsfuld afdækning af eleverne i forhold til kommunikation, sprog, udviklingsniveau, behov for strukturering og pædagogisk tilgang.
 • Vi har viden om Alternativ Supplerende Kommunikation (ASK). Vi vejleder og støtter op om implementering af dette og er tovholdere i udarbejdelse af diverse kommunikationsløsninger i fald disse er vurderet som det bedste redskab til at støtte eleven i hans eller hendes udvikling.
 • Vi tilbyder kollegial vejledning og sparring og fungerer på interne netværksmøder som tovholder.
 • Vi har et tværfagligt samarbejde med eksterne samarbejdspartner i det kommunale PPL og med vores samarbejdspartnere hos bl.a. CKU.

 

Hvem er vi?

Lene M. Nielsen – lærer og tale/kommunikationsvejleder i PLC

Uddannelsesmæssig baggrund:

 • PD i specialpædagogik med fokus på tale- og sprogvanskeligheder
 • VIKOM’s Kursus i kommunikation og samspil

 

Sarah Lindhardt Greve - lærer og kommunikationsvejleder i PLC

Uddannelsesmæssig baggrund:

 • PD i Specialpædagogik med fokus på ASK og mennesker uden talesprog
 • VIKOM’s Kursus i kommunikation og samspil

 

Tina Pihl Aalestrup– lærer og kommunikationsvejleder i PLC

Uddannelsesmæssig baggrund:

 • PD i Specialpædagogik med fokus på ASK og mennesker uden talesprog
 • VIKOM’s Kursus i kommunikation og samspil

 

Ulla M. Nielsen – pædagog og PAS konsulent i PLC (Pædagogisk Analyse System)

Uddannelsesmæssigbaggrund:

 • PAS konsulent uddannet. (PAS er et analyseredskab, der afdækker elevens kompetencer, og leder efter et mønster i elevens måde at udføre opgaverne på).
 • Kursus i Kollegial vejledning