Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Specialpædagogisk Læringscenter (SPLC)

Specialpædagogisk Læringscenter (SPLC) er Rosenvængets skoles specialiserede team, der ud fra en individuel vurdering kan tilbyde eksempelvis co-teachingsforløb, kollegial vejledning og vurdering af motoriske, sensoriske, kognitive og sproglige udfordringer og færdigheder. 

Et barn kan henvises til PLC af kontaktlærer og -pædagog, hvis klasseteamet har brug for sparring. Hvis forældre ønsker, at barnet henvises til PLC, skal man derfor rette henvendelse til barnets kontaktpersonale.  

Henvisninger til PLC vurderes indledningsvist tværprofessionelt, for at få så bredt et perspektiv på barnets udfordringer som muligt. Derefter vælger PLC en-to tovholder(e), der i samarbejde med elevens personale udarbejder en plan for det videre arbejde. I nogle tilfælde er der behov for at samle mere data om barnets udfordringer eksempelvis gennem videoanalyse, test, screening eller observationer før, der kan igangsættes en handleplan. 

PLC arbejder primært ud fra en co-teachingstrategi, hvor indsatserne gennemføres i et samarbejde mellem teamet og PLC-personale. Hensigten er, at teamet i høj grad får ejerskab over forløbet, så det kan fortsætte efter PLC-personalet, forlader projektet. Derudover tilsigtes der at lave forløb, der retter sig mod flere børn. Det kunne eksempelvis være et yoga-hold med fokus på regulering, et tale-sproghold med fokus på bestemte sproglyde osv. Derved får flere børn gavn af indsatserne og evidensen peger på, at det enkelte barn får større udbytte af at have andre elever at spejle sig i end hvis det undervises alene. 

PLC på Rosenvængets skole består af fysio- og ergoterapeuter, skolepsykologer, skolens pædagogiske leder samt fire lærere med efteruddannelse indenfor specialpædagogik, neuropsykologi, hørevanskeligheder tale, sprog, kommunikation, 2.-sprogstilegnelse, læsning og kollegial vejledning. 

Teamet består af:
Janne Moosgaard - Pædagogisk Leder
Sanne Langdal - Kommunikationsvejleder
Lena Linnebjerg - Intern vejleder
Sarah Vyrtz - Kommunikationsvejleder
Kirsten Hagsten - Psykolog fra PPL
Tine Santos-Hansen - Psykolog fra PPL
Cindie Jakobsen - Fysioterapeut
Emilia Frost - Fysioterapeut
Mette Nørkjær Laursen - Fysioterapeut
Louise Kandborg - Ergoterapeut

Sådan kommunikerer vi på Rosenvængets Skole:
https://rosenskole.aula.dk/kommunikation-paa-rosenvaengets-skole