Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Revisitation

Mindst én gang om året skal jeres barns udbytte af skolegangen vurderes.

Det sker ved den årlige revisitation. Vurderingen foregår i et samarbejde mellem jer som forældre, Pædagogisk-Psykologisk Læringscenter (PPL) og Rosenvængets Skole.

I har endvidere mulighed for på ethvert tidspunkt af skoleåret at drøfte alle forhold vedrørende jeres barn med skolen og/eller PPL.

For en uddybning af ovenstående kontaktes skolens ledelse eller PPL i Viborg Kommune.

(link til PPL Viborg Kommune): PPL