Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Profil & Undervisning

Profil & Undervisning:

Rosenvængets Skole er et helhedstilbud med både skole og tilbud om fritidsdel, hvor lærere og pædagoger arbejder tæt sammen. Det er skolens mål at inkludere den enkelte elev i fællesskabet ud fra en tanke om, at alle børn er bærer af ressourcer og styrker, der kan finde anvendelse i relationerne på skolen.

Læring foregår i dialog og samspil. Fagligheden og undervisningsdifferentiering er i højsæde på skolen og sikrer, at der tages udgangspunkt i den enkelte elevs kompetencer og potentialer.

 

Kompetenceudvikling:

Kvalitetsudvikling og nye projekter har altid ligget skolen på sinde, hvilket har den betydning, at skolens kompetencecenter fungerer med vejledning og udredninger i samarbejdet med skolens eksterne samarbejdsparter til glæde for det enkelte barns læring og undervisning i hverdagen. I den forbindelse har uddannelse og kompetenceløft til personale et særligt fokus på skolen, idet personalet deltager i omfattende kurser inden for det specialpædagogiske felt.

 

Forældresamarbejde:

I samspillet med forældrene inddrages ligeledes kompetencecentrets viden i et udvidet netværksarbejde. Samarbejdet med forældrene har stor og afgørende betydning for hele hverdagen på skolen. Der afholdes forældresamtaler to gange om året, disse udbygges ofte med netværksmøder, når der er behov herfor. Elevplanen er et betydeligt redskab i samarbejdet med forældrene.