Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Skolens Oprindelse

”Jeg håber, at de der skal arbejde i Rosenvængets Skole, vil fylde den med idé, ånd og inspiration og især med en   holdning, som viser sig i en respekt for mennesker, som måske er anderledes – og dog. Må man her, ikke blot gøre børnene til lykkelige og glade børn, men samtidig til dygtige børn, der får så meget som overhovedet muligt ud af deres evner.”

Sådan sagde forsorgschef Niels Erik Bank Mikkelsen fra Statens Åndssvageforsorg ved den officielle indvielse af skolebygningerne på Rosenvænget den 20. maj 1968.

Oprindeligt blev skolen etableret i 1958 som ”Nørrehusskolen”, på Sct. Laurentiivej i Viborg.

I midten af 1960’erne besluttede Statens Åndssvageforsorg, at der skulle skabes bedre fysiske rammer for undervisning af udviklingshæmmede børn og unge, og bestilte derfor 32 nye skoler, der skulle fordeles over hele landet.

Disse ”eksternatskoler” eller ”grønne skoler” blev opført som montagebyggeri, og var tiltænkt en kort levetid.

I 1980 overtog amterne ansvaret for undervisningen af de børn og unge, der indtil da hørte under Statens Åndssvageforsorg.

I forbindelse med amternes nedlæggelse og indførelse af kommunesammenlægninger blev Rosenvængets Skole en del af et stort kommunalt skolevæsen i Viborg Kommune. Dette gav mulighed for at et længe næret ønske om at kunne tilbyde en helhedsskole med både skoledel og fritidsdel, blev en realitet.