MENU
Aula_close Layer 1

Skolens SFO

Rosenvængets skoles SFO

 

SFO’ens organisering:

Begynderafdeling: 0. – 3. kl.

Juniorafdeling: 4. – 6. kl.

Ungdomsafdeling: 7 – 10. kl.

Autismeafdeling: 0. – 10. kl.

 

Børnene/de unge skal ikke ”flytte” lokaler eller garderober i løbet af dagen, da SFO tiden foregår i de samme lokaler/afdelinger som skoletiden.

 

Behov for SFO plads el. ændring af pladstype:

Der rettes kontakt til sekretær Anita Henneberg tlf. 87872804

 

Kørsel:

Ved behov for taxakørsel til og fra SFO, skal der være en kørselsbevilling, som forældre skal søge hos sagsbehandler. Der kan ikke etableres taxikørsel, før en bevilling foreligger.

 

SFO’ens åbningstider:

 

Mandag kl. 6.30 – 16.30

Tirsdag kl. 6.30 – 16.30

Onsdag kl. 6.30 – 16.30

Torsdag kl 6.30 – 16.30

Fredag kl. 6.30 – 15.30

 

Tirsdag har Junior afd. åben til 17.30 og Ungdoms afd. til kl. 19.00

 

I skoleferierne er åbningstiderne de samme.

 

Lukkedage uden mulighed for pasning:

24. december (juleaften)

Dagene imellem Jul og Nytår

31. december (nytårsaften)

Dagen efter Kr. Himmelfartsdag (15. maj 2015)

Grundlovsdag  - 5. juni 2015

Uge 29 i sommerferien

 

I Ugerne 30 og 31 er der ”nødpasning”, hvor der planlægges med en minimumsnormering, og der derfor ikke afvikles aktiviteter ud af huset.

 

SFO’en telefonnumre:

Skolens kontor:  Sekretær Anita Henneberg 87872800 
Kørsel: Sekretær Anita Henneberg 87872804 
Begynder afd:   87872848
Juniorafd:   87872842
Ungdomsafd:   87872844
Autismeafd:   87872845 - 87872846

 

Personale:

I SFO’en er ansat pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere.

 

Vi har løbende pædagogstuderende og PAU elever.

 

Takster:

Find priser på Viborg kommunes hjemmeside www.viborg.dk

 

Feriekalender

 

Feriekalender

 

 

Dokumenter
Mål og indholdsbeskrivelse.pdf Shape Created with Sketch.
Beskrivelse af udvidet SFO-klub tilbud.pdf Shape Created with Sketch.