MENU
Aula_close Layer 1

ASK

ASK er alternativ og støttende kommunikation, herunder viden om, hvordan man skaber rammer for meningsfuld kommunikation for elever med komplekse kommunikationsbehov. Målet er at give eleverne oplevelser og erfaringer som danner baggrund for meningsfuld kommunikation og til at vælge indhold og form.

Eleverne skal opleve, at de kan kontrollere og have indflydelse på deres omgivelser ved hjælp af forskellige ASK-løsninger. Alle elever skal have en stemme i eget liv. Desuden skal holdet give inspiration til arbejdet med at opbygge en fælles forståelse og et miljø for støttet kommunikation. Undervisningen henvender sig primært til elever, som profiterer af ASK løsninger.

ASK

Mål:

  • at give eleverne kendskab til forskellige ASK-løsninger som PSAS (Partner Støttet Auditiv Scanning), TTT (Tegn Til Tale), øjenudpegning, billedstøttende kommunikation, som PCS billeder og PODD-bøger og tekniske kommunikationshjælpemidler, som talecomputere, Talking Bricks og 0-1 kontakter.
  • at eleverne oplever indflydelse på eget liv og læring og ved, at de bliver, set, hørt og forstået på deres eget udtryk. 
  • at udvikle og øge elevernes kommunikative færdigheder.
  • at kunne deltage i meningsfulde aktiviteter og kunne kommunikere om dem
  • at skabe en ramme for og med total-kommunikation