MENU
Aula_close Layer 1

Dansk

Danskfaget skal udvikle og fremme elevernes nysgerrighed og give dem strategier til at forstå omverdenen og sig selv. Vi arbejder vi med strategier som afkodning af bogstaver, forlyd og stavelser, der forbereder til læsekompetencer.

Dansk

Læseforståelse og sprogforståelse praktiseres gennem emner og samtale i klasserne.
Sprogforståelse praktiseres ved at give eleven valgmuligheder gennem forskellige kommunikative løsninger som fx PAS, Podd-bog, tematavler der giver et billede af elevens indre sprogforståelse. Gennem læseforståelse arbejder vi med det enkelte ords betydning og forståelse af tekstens indhold. Vi bruger de læste tekster i hverdagssammenhænge.

Dansk