MENU
Aula_close Layer 1

Frydleg

På Rosenvængets Skole har vi ”Frydleg-hold” i alle afdelinger, differentieret til præcis den gruppe elever, der deltager.

”Frydleg” en ramme for gruppeaktiviteter der dels sikrer høj følelse af tryghed og mestring gennem en meget fast struktur og form. Dels sikres mulighed for at øve sig i specifikke færdigheder gennem nøje udvalgte aktiviteter.

Der er få, men vigtige regler for samværet og indholdet i ”Frydleg”:

1: Alle må/kan være med, ingen skal.

2: Man må altid tage en pause i pauseområdet.

3: Legelederen er anvisende og ansvarlig - sammen med andre voksne.

4: Aktiviteterne skal være uden konkurrence elementer og er altid inkluderende lege.

5: Alle ”Frydleg-timer” har følgende indhold:

  1. Start med aktiviteter, der styrker gruppeoplevelsen. Der er lav intensitet og fokus på at få øje på hinanden.
  2. Dernæst aktiviteter, der forbereder til fællesaktiviteter med høj grad af intensitet. Disse aktiviteter har et element af samarbejde og et mellemniveau med hensyn til intensitet.
  3. Dernæst aktiviteter med høj intensitet med fokus på at føle, hvordan man har det, samt opdage hvordan det føles at svinge mellem høj og lav intensitet. Her øves også forskellige strategier til at komme fra høj intensitet til lav.
  4. Halvvejs i timen er der en pause, der indeholder to elementer. Dels skal der mad og drikke, dels  tid til at arbejde med grundfølelserne, tilpasset til de elever der deltager.
  5. Dernæst en sidste aktivitet med høj intensitet.
  6. Hver time afsluttes med mindst 5 minutters hvile på madras.

6: Elevernes input - positive som negative - skal modtages, anerkendes, forsøges integreres og takkes for.

”Frydleg” er et  koncept er udviklet af psykolog Anne Bovbjerg.