MENU
Aula_close Layer 1

Idræt

På Rosenvængets Skole har vi idræt/krop og bevægelse på alle klassetrin og vi arbejder med mange forskellige aktiviteter. Det gennemgående i vores idrætsundervisning er aktiviteter tilpasset den enkelte elev og dennes nærmeste udviklingszone.

VGF/krop og bevægelse for Rosenvængets Skole.

Der lægges en særlig vægt på krop og bevægelse. På skolen bruger vi skolens legeplads, naturen, skolens fællesrum og motorikrum til alle former for motorisk udfoldelse. Vi tager ofte udgangspunkt i elevernes eget initiativ.

VGF/Krop og Bevægelse er gymnastik på det enkle barns præmisser. Vi laver alt fra at hoppe på trampolin, kaste bolde, sanglege, danse mm. Dette gøres for at styrke det enkle barns specifikke individuelle mål og disse beskrives mere detaljeret i de individuelle elevplaner.

Overordnede mål kan være:

 • At udvikle og styrke motorikken, med fokus på de grundmotoriske bevægelser.
 • At tilegne sig kropslig erfaring på forskelligt underlag.
 • At styrke og udvikle muskeltonus, balance, koordination, kropsbevidsthed
 • At opleve bevægelsesglæde.
 • Følge en kollektiv besked
 • Deltage i en sociale aktivitet med turtagning
 • Styrke grundmotorik
 • Genkende strukturen for aktiviteten
 • At opnå en bedre kondition

 

Idræt

Alle er ugentligt på VGF med minimum 60 minutters hal-tid. Elevers trivsel og overskud er vigtigt og derfor har alle elever behageligt tøj på. Hver lektion har en struktur så alle får bevæget sig mest muligt, får leget, får løbet, får hoppet, leget med bolde og er i samspil med andre.
Begynderafdeling og Autismeafdeling har idræt hver for sig, mens Junior og Ungdomsafdeling har idræt sammen. Nedenstående kan være elementer i undervisningen på VGF.

 • Fysisk del - opvarmning hvor der bl.a. kan trænes kropsbevidsthed i form af bevægelse til sange i forskellige tempo samt afslapning til sange, hvor eleverne bliver bevidste om at mærke deres krop når de har været aktive.

Forskellige forløb, som for eksempel kan være hockey eller dødbold.

Øve grov og finmotorik, balanceevne og kropsbevidsthed. Sved på panden og pulsen op.

Øje-hånd koordination, forskellige regler, taktikker og diverse skud/slag.

Der kan trænes i, hvordan man er en god med- og modspiller og hvordan man opfører sig på en hensigtsmæssig måde i holdsport. 

 • Læring af forståelse for hygiejne og guidning i at blive så selvstændig som muligt i af- og påklædningssituationer. Vigtigt i et fremadrettet liv som selvstændige individer.

  Idræt