MENU
Aula_close Layer 1

Klub

Klubben er et tilbud for mange af skolens elever i 7. - 10. klasse.
Vi har klub hver tirsdag kl. 13.15 - 19.00 undtagent i skoleferier.

I klubben tilbydes forskellige aktiviteter. Aktiviteterne er planlagt ud fra et tema. Information om temaer bliver sendt med hjem ved skoleårets start. Eksempler på aktiviteter er shoppeture, diskotek, biograf, restaurantbesøg, bevægelse, udeliv og kulturelle oplevelser. I klubben forsøger vi at skabe en ungdomskultur, hvor alle kan føle sig trygge, glade og have det sjovt.  Vi vægter at der er tid til at ”hænge ud” med hinanden, se film, høre musik og spille spil sammen. I klubben er der mulighed for at skabe venskaber og relationer udover skole og SFO.


Et af klubbens mål er, at de unge øver sig i at have ansvar, og blandt andet øver sig i at passe på egne penge. Indimellem beder vi derfor om, at der medbringes et mindre beløb til at købe f.eks drikkevarer, når vi er på tur eller på restaurant.
Desuden hjælper de unge med indkøb, borddækning og madlavning til klubaftener på skolen.
I klubben bliver de unge medinddraget og får medbestemmelse omkring de ting vi laver.
Vi skaber struktur og forudsigelighed over klubdagen på følgende måde

  • Når klubben starter, mødes vi og gennemgår dagens program ud fra en strukturtavle.
  • Vi har lavet grupperinger af de unge og voksne, så alle ved hvem der sammen med hvem. Dette kan også ses på strukturtavlen.

Personalet i klubben er de pædagoger de unge kender fra skoledagen.
At deltage i klub er forbundet med forældrebetaling, som betales en gang i kvartalet.