MENU
Aula_close Layer 1

Musik

Musik på Rosenvængets skole er et meget bredt fag med afsæt i de enkelte musikholds kunnen, formåen, interesser med mere. Musikundervisningen har mange. Der arbejdes med kompetencer; turtagning samt vente på tur, afkodning af visuelle symboler, valg af instrumenter, konkreter og sange, samt samspil med instrumenter. På Rosenvængets Skole tror vi på, at alle elever bærer ressourcer ind i fællesskabet, og et manglende verbalt sprog spiller ingen rolle for at have musik på RS. ”Hver fugl synger med sit næb og ingen lyd er forkert”. Musikken forbinder os og skaber glæde og positive samspil. På Rosenvængets Skole bruger vi sang og musik - ikke kun i musikundervisningen, men i mange aktiviteter og læringssituationer. Musik hjælper hjernen til at huske bedre og lagre ny viden, og musik spiller en stor rolle i arbejdet med egen-styring og selvregulering.

Musik

Et eksempel på hvordan en musiktime kan foregå:

De voksne hjælper eleverne hen på deres faste musik-pladser. Skemaet for timen hænges på tavlen. Elever som har brug for individuelle struktur-strimler eller konkreter, får disse.

Underviser byder velkommen og italesætter rammen. Underviser henleder opmærksomheden på første symbol på skemaet. Underviser tager symbol af og viser alle elever dette.

Underviser gør opmærksom på hvem der skal vælge først. Det er altid den sammen rækkefølge eleverne vælger i. Eleven vælger (en frugt), personalet italesætter (”Ida har valgt en XXX”) og sangen synges (æblemand). Herefter takkes for udspillet (”tak for det, Ida. Det var dejligt. Nu er det Morten til at vælge”) og turen går videre til næste elev.

Timen understøttes hele vejen igennem med Tegn Til Tale.

Strukturen til musiktimer er som følger:

 1. Æblemand synges (eleverne skiftes til at vælge en frugt)
 2. Fluen og koppen synges (eleverne skiftes til at vælge en farvet kop)
 3. ”Lille Lise” synges (eleverne vælger på skift et instrument, som de spiller på i mens vi synger. Sangen slutter af med et fælles vers hvor vi synger ”la la la la la la la” og alle elever spiller på de valgte instrumenter)
 4. Elevere vælger på skift mellem kendte børnesange. Eleverne bliver siddende på deres pladser. Tovholder kommer ned på skift og hjælper eleverne med at vælger mellem boardmaker-symboler som repræsentere kendte børnesange. Nogen elever vælger mellem to sange og andre vælger mellem hele stakken, alt efter hvad det enkelte barn kan overskue af valgmuligheder.
 5. Der synges den faste farvel-sang

 

Musikformål

 • At skabe gode relationer og styrke fællesskabet igennem musikalsk samvær.
 • At udvikle den musikalske nysgerrighed.
 • At udvikle de kommunikative muligheder.
 • At udvikle krops- og stemmebevidsthed.
 • At udforske de enkelte instrumenters muligheder.
 • At kunne afkode visuelle symboler.
 • At kunne foretage et valg.
 • Konkreter bliver brugt der, hvor det giver mening, det kan være i valg af en sang, for de elever der har brug for konkreter, Det kan være konkreter i valg af et instrument, eller for eksempel i en sang om frugter. Et eksempel er ”æblemand”
 • Strimler med struktur kan bruges til at støtte den enkelte elev, det kan være omkring de aktiviteter de skal igennem i musik, men kan også være i forbindelse med støtte af hvis tur det er til at vælge.