MENU
Aula_close Layer 1

Orientering

Orientering på Rosenvængets skole er et fag i de ældste klasser, som består af elementer fra samfundsfag, historie, geografi og biologi. Orientering er tilrettet de enkelte elevers kognitive niveau, og de er som regel delt på to hold.

Vi benytter gennemgående DR’s ’Ultra Nyt’ som oplæg til at forstå de aktuelle nyheder. Her er der mulighed for at gå i dybden med de nyheder eleverne opfanger og derved sikre en større forståelse af indholdet. Vi opfordrer til, at eleverne også ser ’Ultra Nyt’ derhjemme sammen med deres forældre. 

Særligt for Orienteringshold 1:

Undervisningen er organiseret omkring fælles gennemgang af nyheder, dokumentarfilm eller online fakta sider. Derefter bliver indholdet bearbejdet ud fra de spørgsmål der opstår hos eleverne og eleverne bliver bedt om at tage stilling til det de har set. Eleverne arbejder desuden med hjælp fra de voksne, med at holde en kort mundtlig præsentation af et delemne eller at lave plancher. Et emne bliver gerne afsluttet med en quiz. Emner gennem et skoleår kan være: Danmarks historie, levevilkår i andre lande, dannelse af bjerge, vulkaner og jordskælv, natur i andre lande, nyhedsmedier/kildekritik, sociale medier.

Særligt for Orienteringshold 2:

På dette hold er der særlig fokus på historie og samfund. Der arbejdes med at give eleverne et indblik i, hvordan Danmark og menneskers livsvilkår har ændret sig gennem tiderne. I de seneste år har vi taget udgangspunkt i ’Sigurd fortæller Danmarkshistorie’. Eleverne får derigennem kendskab til de forskellige perioder i Danmarkshistorien og hvad der er kendetegnende for de enkelte perioder. Formidlingen er forskellig og kan være både klasseundervisning, film, oplæsning, drama mv. Undervisningen suppleres med relevante aktiviteter som kendetegner den historiske periode der arbejdes f.eks. med.: En ridderturnering, skriv dit navn med runer, skrive med blæk og fjerpen, gamle danske lege mv. Hver undervisningsgang afsluttes med et kvarter, hvor vi synger nogle af de sange som Sigurd Barrett har skrevet til sit undervisningsmateriale.