MENU
Aula_close Layer 1

Pædagogisk Massage

Pædagogisk massage et pædagogisk redskab og udføres af uddannede voksne. Pædagogisk massage kan medvirke til at øge koncentration og give en fornemmelse af egen krop, samt give ro og afspænding.
Hvis et barn modtager for mange eller få impulser til hjernen kan barnet have brug for hjælp til at blive afbalanceret. Massagen kan være med til at virke samlende, give kropsfornemmelse, kropsbevidsthed og kan være med til at afhjælpe berøringsangst.

Massagen kan gives både med en bold/massageredskaber eller med hænderne. Det er individuelt hvad børnene har af behov og ønsker. Der findes forskellige massageformer, eksempelvis trykmassage, rygmassage, ansigtsmassage, fodmassage, hovedbundsmassage og samlende massage.

Massagen er en afgrænset balancerende massageform, som udføres, mens modtageren har eget tøj på og medbringer eget lagen. Der skabes en fortrolighed og tillid i pædagogisk massage i samspillet mellem giver og modtager.

Pædagogisk massage udføres oftest i et lokale som er indrettet til det. I rummet er en massagebriks, til at ligge på. Der bliver ofte rullet ned for gardinet, slukket lys, tændt levende lys og afspillet mindfulness musik, men alt varieres efter barnets behov og ønsker. Nogle børn vil helst være i vante omgivelser og modtage massagen mens andre vil være i lokalet og ligge på briksen.
Pædagogisk massage kan også foregå i undervisningen hvis en elev har et særligt behov for massagen, til bl.a. at kunne koncentrere sig om en opgave.

Rammerne i og omkring massagen er præget af etik, ro, nærvær og samspil, så det får en basal beroligende effekt.