MENU
Aula_close Layer 1

Sangleg

Sangleg er en tværfaglig aktivitet med fokus på sprog og kommunikation.

Vi arbejder med sprog og kommunikation gennem fællesaktiviteten sangleg. Elever vælger en sang de vil høre og derefter danses/laves fagter til den. Dette for at de skal blive mere bevidste om eget kropssprog samt give dem mulighed for at udtrykke sig mere varieret med kropssproget, da der ofte deltager elever med et begrænset verbalt talesprog.

Mål

  1. At eleverne bliver opmærksomme på deres omgivelser samt imiterer andres bevægelser og lyde
  2. At styrke elevernes fælles opmærksomhed
  3. At eleverne øver sig i at følge andres udspil
  4. At eleverne gennem gentagelser får overskud til selv at være aktivt deltagende
  5. At eleverne vælger en sang At styrke kommunikationen vha. forskellige kommunikationsformer
  6. At eleven får kendskab til forskellige sange, lyd, ord, rim, remser og rytme

Kommunikationen understøttes af visuel struktur og vælgematerieale samt Tegn Til Tale, fagter og mimik. Det er lettere at huske og forstå, hvad der bliver sagt, når det talte sprog visualiseres med billeder, et levende kropssprog og med forklarende tegn.  At lave tegn styrker det finmotoriske område, som også styrker og træner den motorik talesproget er afhængig af. Tegn Til Tale er et stillads til udvikling af talesproget.

Vi arbejder med en fast struktur og tæt voksenkontakt.
Når form og indhold er genkendeligt skabes overskud til aktiv deltagelse og initiativ