MENU
Aula_close Layer 1

Sansemotorik

Alle de input, vi får gennem sanserne, er med til at udvikle vores viden om os selv og om verden omkring os. I faget Sansemotorik arbejder vi med hele kroppen. Der er fokus på at kunne mærke sin egen krop, udfordre og styrke dens muskulatur samt øje-hånd koordination. På holdene er primært de elever, der er motorisk udfordrede med fx cerebral parese.

Undervisningen tilrettelægges, så den veksler mellem aktiviteter for hele holdet og individuel træning med både afslapning og koncentration. Der startes og sluttes på samme måde hver gang for at skabe genkendelighed.

 

Sansemotorik

De individuelle øvelser tilrettelægges i samarbejde med fys- og ergoterapeuter, der er tilknyttet den enkelte elev. På den måde sikrer vi, at der trænes målrettet med den enkelte elevs færdigheder og udfordringer.

Eksempler på aktiviteter:

  • Knoglesang, hvor der laves sammen-trykning af leddene mens man synger om de enkelte dele af kroppen.
  • Pudekamp med ærteposer, puste sæbebobler, spille med balloner. I disse aktiviteter kan eleven træne sin rotation i overkroppen, balance, forskellige siddestillinger, øje-hånd koordination m.m.
  • Sanglege med fagter, hvor de voksne støtter og leder elevernes bevægelser, så eleven kommer ud i yderstillinger, laver rotationer i overkroppen m.m.
  • Børneyoga giver bl.a. eleverne større kropsforståelse, smidighed og hjælper dem til at komme ned i arousal.
  • Rutsje på vores indendørs rutsjebane - mest fordi det er sjovt!
  • Ligge under faldskærm mens de voksne bevæger den i forskellige hastighed og styrke til sang. Eleverne interagerer her med hinanden og udfordres på sanserne.