MENU
Aula_close Layer 1

To-Sprogshold

Skolens pædagogiske Læringscenter (PLC) udbyder en række hold indenfor tale og kommunikationsområdet. Undervisningen varetages af en tale- eller kommunikationsvejleder og oftest medvirker fast personale fra elevens klasse. Tidspunktet for undervisningen fremgår af dit/jeres barns skema.

Nedenstående er en beskrivelse af målet med undervisningen på skolens to-sprogs-hold:

Tosprogede elevers sproglige færdigheder i dansk er afgørende for deres forståelse af indholdet i skolens undervisning og deltagelse i det sociale liv på skolen. Ikke alle tosprogede elever har de nødvendige dansksproglige forudsætninger og det er derfor vigtigt, at de får den sprogstøtte, de har behov for.

Vi arbejder på holdet med at styrke elevernes sprogforståelse og danske ordforråd. Det gør vi på flere måder:

  • vise hvordan med kroppen gennem små lege og drama
  • bruge ord i sætninger og snakke om funktion
  • relatere ord og begreber til elevernes hverdag
  • klappe stavelser, rime og snakke om lange og korte ord
  • få forståelse af udsagnsord/handleord ved at vi laver noget aktivt med dem og sætter ord på de handlinger vi gør
  • bruge Tegn Til Tale, billedmaterialer, kropssprog, gestus og mimik
  • øve sætningsopbygning vha. billeder.

V arbejder med kulturforskelle og ligheder her og i deres hjemland.

Det er lettere for elever at huske og forstå, hvad der bliver sagt, når det talte sprog understøttes med billeder, et levende kropssprog og med forklarende tegn. Det, at lave tegn styrker det finmotoriske område, som også styrker og træner den motorik, talesproget er afhængig af. Altså er Tegn Til Tale et stillads til udvikling af talesproget.