MENU
Aula_close Layer 1

Sundheds og - seksualundervisning og familiekundskab

Eleverne skal i emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab udvikle kompetencer til at fremme deres sundhed og trivsel. Eleverne skal opnå forståelse for den betydning, som livsstil og levevilkår har for sundhed og trivsel, samt af samspillet mellem sundhed, seksualitet og familieliv.

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab omfatter to kompetenceområder: Sundhed og trivsel samt køn, krop og seksualitet.

På Rosenvængetsskole bliver eleverne undervist i sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab fra 0. - 9. klassetrin.

Seksualundervisning spænder bredt og vi arbejder med elevernes forståelse af disse temaer:

0. - 3. klassetrin: personlige grænser, følelser, krop, trivsel, familieliv og reproduktion.

4. - 6. klassetrin: personlige grænser, venskaber, normer og idealer, sundhed, trivsel, pubertet og seksualitet.

7. - 10. klassetrin: Personlige grænser, relationer, pubertet, seksuel sundhed, normer og idealer og rettigheder.

Der undervises løbende i hvert tema. Hvert enkelt team vurderer emnernes relevans og hvor meget de bør fylde i netop deres undervisning ud fra den enkelte elevs behov og kunnen. I uge sex afholder vi emneuge. Her arbejder hver afdeling på tværs med relevante emner indenfor sundheds- og seksualundervisning.

Vi har på Rosenvængetsskole en seksualpolitik. Alt personale har i sommeren 2019 deltaget i foredrag omhandlende seksualitet og udviklingshæmning. Derudover har vi særligt uddannet personale, der har deltaget i flere kurser på området. Vi ønsker åben dialog og samarbejde med forældrene om emnet og eventuelle tiltag hos det enkelte barn. Har man som forældre spørgsmål, er man altid velkommen til at søge råd og sparring.