MENU
Aula_close Layer 1

Svømning

Alle elever på Rosenvængets Skole tilbydes svømmeundervisning i et givent omfang med afsæt i Folkeskolelovens bestemmelser.

Nogle elever svømmer i Alhede-hallerne i Frederiks, hvor der opdeles i bassinet efter færdigheder.

  • Der svømmes baner i den dybe ende og i midten.  
  • Der kan plaskes og vandtilvænnes i den lave ende, men under hensyn til de elever, der     

       svømmer baner. 

 

Alle elever skal føle sig trygge i vand og udfordres ud fra deres kunnen.

Nogle elever svømmer i varmtvandsbassinet på CKU, Viborg.

Alle elever følges med en voksen, som laver øvelser og skaber tryghed i vandet. Hver anden uge deltager fysioterapeut eller ergoterapeut.