MENU
Aula_close Layer 1

Tale- og Sproghold

Skolen udbyder taleundervisning på hold. Undervisningen varetages af en tale- eller kommunikationsvejleder og der er personale med fra elevernes klasser. Tidspunktet for undervisningen fremgår af elevens skema.

Målet med undervisningen er at motivere elever med tale-/sprogvanskeligheder til at være kommunikativt aktive og give eleverne større sproglig kompetence ved at skabe gode betingelser for at bruge sproget. På tale og sprog holdet er de sproglige elementer indbygget i leg, fællesskab, udforskning og oplevelser.

Eleverne får, i en mindre gruppe, mulighed for at turde anvende sproget. Elevens primære voksne inddrages i arbejdet og får vejledning, så de selv kan støtte eleverne i klassen. Undervisningen foregår både individuelt og i små grupper.

På holdet leges med sprogets lyde, rim og remser, spil med ord, oralmotoriske lege, sætningsopbygning, vejrtrækning, begreber og oplæsning. Aktiviteterne tilpasses elevernes individuelle behov.

For at styrke elevernes opmærksomhed på sproglyd og egen lyd, arbejdes der med mikrofon eller whisperphones, som forstærker elevens egen lyd, så eleven kan høre sig selv. Ligeledes styrkes muskulaturen i og omkring munden gennem de oralmotoriske lege.

Undervisningen understøttes altid af Tegn Til Tale og billeder, så det talte sprog bliver nemmere for eleven at huske og forstå. Tegn Til Tale er et stillads til udvikling af talesprog, da udviklingen af mundmotorikken påvirker udviklingen af talesproget positivt og supplerer den ikke-sproglig kommunikation.