MENU
Aula_close Layer 1

Tegnediktat

Tegnediktat er en neuropædagogisk metode, som kan være med til at træne/motivere elevernes opmærksomhed og egen stilladsering, og derved gøre det muligt for seleverne, at indlære flere faglige færdigheder, så som at tegne og skrive. Der arbejdes med fleksibel niveaudeling, og undervises inden for zonen for nærmest udvikling.
Eleverne lærer de fem formfamilier at kende, cirkel, punkt, rette linjer, krumme linjer og vinkel. Ud fra disse kan der opbygges en tegning eller bogstaver, alt efter hvilket niveau man er på. Der arbejdes efter samme struktur hver gang, så det er genkendeligt for eleverne. Læreren fortæller og viser på tavlen, hvad eleverne skal gøre, og siger derefter værsgo. Så er det elevernes tur til at tegne det læreren har vist. Når man er færdig, lægges blyanten og alle venter på hinanden så man følges ad i hele forløbet.

Strukturen for undervisningen er det bærende element. Målet er at øve elevernes opmærksomhed, så man bliver bevidst om det man laver. Derudover er det også en øvelse i at benævne, at gengive de enkelte udtryk og færdiggøre et selvstændigt resultat.