MENU
Aula_close Layer 1

Udeskole

Udeskole tager undervisningen ud af klasserummet/skolen og flytter den til et andet sted, hvor vi har mulighed for at undervise i andre ting og på en anden måde. Læringsrummet ændrer sig og uderummet skaber rum skaber mindre støj og giver ro til fordybelse og balance.
Alt efter årstiden kan undervisningen foregå ude det meste af dagen eller som en vekselvirkning af ude og inde. En del af undervisningen er praktisk læring og med udgangspunkt i et mesterlærerprincip. 
Undervisningen er årstidsbestemt. I sommerhalvåret øver vi os i ting som har med naturen at gøre såsom se på insekter, samle naturmaterialer, have bål, skattejagt udendørs, lange gåture, udelege osv. Vi bestræber os på at have almindelige skoleopgaver, som matcheopgaver eller skriveopgaver med udgangspunkt i elevens forudsætninger. Vi øver elever i at være fleksible, når vi flytter en undervisningssituation til en anden lokation.
I vinterhalvåret er emnerne med afsæt i indendørs natur-teknik, at handle ind til madkundskab, at gå ture i byen, køre med bybus, have fokus på trafiklære med mere.
Meget af undervisningen er læring til livet. Vi øver det som er relevant for eleven at lære for at kunne begå sig i det offentlige rum. Der er en helhed og sammenhæng i undervisningen, pauser lægges efter behov og der bruges de ressourcer der er tilstede der hvor vi er. Vi medbringer ikke teknologi hjemmefra.
Eleverne understøttes med fokus på kommunikation/billedmateriale og struktur som et bærende element.
Et eksempel på et forløb med indkøb er: En elev er med til at vælge, hvad der skal købes ind. Der bliver lavet en indkøbsstrimmel i fællesskab. Der er en strimmel med rækkefølgen til indkøb og en visuel indkøbsseddel. Eleven skal øve sig i at finde de ting der er på sedlen og lægge i indkøbskurven, sætte varer på indkøbsbåndet, putte i tasken. Når de kommer hjem, skal der pakkes ud, dækkes bord, og skæres grønt ud. Eleverne vælger selv det de ønsker på deres mad og lærer på den måde, at deres valg har værdi og de øver sig i at koble billeder sammen med virkeligheden. Alt efter hvad eleven formår, arbejdes med selv smøre mad, at sætte i opvaskemaskinen med mere.

Nogle mål for udeskole kan være: 

  • Fleksibilitet (at komme ud nye steder) 
  • Social læring (vente, vente på tur og tage hensyn) 
  • Sansebearbejdning (øve sig i de forskellige sanser og kunne være i det) 
  • Motorisk udvikling (bevægelse og lege) 
  • Fordybelse ( vi er ikke afhængig af et bestemt tid, når vi er i flow)
  • Fagfagligt: Vi kommer omkring flere forskellige fag såsom, naturfag, kommunikation, matematik, billedkunst, madkundskab og mange andre fag. 
  • Eleverne øver sig i at regulere arousal 
  • Tage initiativ til at prøve noget nyt. 
  • Kommunikation (begrebsudvidelse og forståelse)